Sajam Turizma 22 Zakup prostora

18.100 RSD

CENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-A

  • m2 = 2900 RSD (minimum 12m2)
  • m2 = 1200 RSD (minimum 12m2)
  • m2 = 1550 RSD. Cena se računa za broj m2 koji ste uzeli.
  • m2 = 300 RSD. Cena se računa za broj m2 koji ste uzeli.
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • dan
  • m2
  • m2
  • m2
 • Napomena:
  Neće biti moguće korišćene različitih 3/4G kućnih rutera mobilnih operatera ili hotspot rešenja.
  Dole navedeni brojevi licenci su definisani po paketu i odnose se na mogući broj uređaja koji može da dobije pristupne parametre za povezivanje. Jedna licenca jeste jedan korisnik, odnosno jedan uređaj.
  Klijenti mogu zakupiti više puta isti paket ili više različitih po želji i potrebama.

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
 • Izlagači na Sajmu turizma stiču pravo na popust od 20%

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom

  Učešće na B2B sastancima

  Proizvodi i usluge - Predstavljanje asortimana proizvoda i usluga: Do 4 fotografije / Fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB. Uz svaku fotografiju tekst do 500 karaktera.

  Sajamska ponuda: Do 5 ponuda / Uz svaku ponudu dostaviti maksimalno tri fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB.
  Uz svaku ponudu tekst do 500 karaktera.

  Reklamni materijal: Dva PDF dokumenta / Maksimalna veličina do 15 MB po jednom PDF-u.

  Video materijal: 1 fajl / Dostaviti link Wetransfer-om u maksimalnom trajanju do jednog časa po fajlu.

  Kontakt osoba za vreme trajanja Sajma, e. pošta, telefon

  • kom

  Informacija o izlagaču: Logotip / Tekst „O nama” do 1.000 karaktera / Adresa / Web adresa / Kontakt / Do pet mejl adresa i brojeva telefona

  Učešće na B2B sastancima

  Proizvodi i usluge - Predstavljanje asortimana proizvoda i usluga: Do 6 fotografije / Fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB. Uz svaku fotografiju tekst do 500 karaktera.

  Sajamska ponuda: Do 15 ponuda / Uz svaku ponudu dostaviti maksimalno tri fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB.
  Uz svaku ponudu tekst do 500 karaktera.

  Reklamni materijal: Četiri PDF dokumenta / Maksimalna veličina do 15 MB po jednom PDF-u.

  Video materijal: 2 fajla / Dostaviti link Wetransfer-om u maksimalnom trajanju do jednog časa po fajlu.

  Kontakt osoba za vreme trajanja Sajma, e. pošta, telefon

  • kom

  Informacija o izlagaču: Logotip / Tekst „O nama” do 1.500 karaktera / Adresa / Web adresa / Kontakt / Do pet mejl adresa i brojeva telefona

  Učešće na B2B sastancima

  Proizvodi i usluge - Predstavljanje asortimana proizvoda i usluga: Do 8 fotografije / Fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB. Uz svaku fotografiju tekst do 500 karaktera.

  Sajamska ponuda: Do 30 ponuda / Uz svaku ponudu dostaviti maksimalno tri fotografije 1200x800 piksela u JPG formatu do 1 MB.
  Uz svaku ponudu tekst do 500 karaktera.

  Reklamni materijal: Šest PDF dokumenta / Maksimalna veličina do 15 MB po jednom PDF-u.

  Video materijal: 4 fajla / Dostaviti link Wetransfer-om u maksimalnom trajanju do jednog časa po fajlu.

  Kontakt osoba za vreme trajanja Sajma, e. pošta, telefon

 • SALA DO 50 MESTA

  • čas

  SALA DO 100 MESTA

  • čas

  SALA DO 200 MESTA

  • čas

  VELIKA SALA

  • čas

  ONLINE DOGAĐAJ

  • čas
  • osoba
  • osoba
 • KATALOG

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom

  OSTALE USLUGE

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom

  * Za podelu propagandnog materijala izlagačima Sajam obezbeđuje tri dnevne ulaznice.
  **Za podelu propagandnog materijala neizlagačima Sajam obezbeđuje tri dnevne ulaznice. Gore navedene cene grafičkih usluga podrazumevaju da naručilac dostavi pripremljeno re elektronskom poštom ili na CD-u. Ostale usluge koje se odnose na izradu i pripremu štampanih materijala ugovaraju se prema posebnoj ponudi i prema važećem cenovniku.


 • OPŠTI USLOVI UČEŠĆA NA SAJMU

  Molimo Vas pročitajte i saglasite se sa opštim uslovima učešća na sajmu.

  * 


  OPŠTI USLOVI UČEŠĆA NA SAJMU

  1. UVODNE NAPOMENE

  1.1. Kategorije učesnika na Sajmu:

  IZLAGAČI – firme, institucije, organizacije koje žele da poslovno sarađuju sa Novosadskim sajmom kroz predstavljanje proizvoda i/ili usluga i za to zakupljuju određeni izložbeni prostor.

  SUIZLAGAČI – privredni subjekti koji se predstavljaju na štandu iznajmljenom od strane izlagača. Obaveza izlagača je da prijavi prisustvo suizlagača na štandu, a način i obim obaveznog upisa u katalog i ostalih usluga koje suizlagači ostvaruju, definisan je tačkom 4.4. Opštih uslova

  INDIREKTNI IZLAGAČI – privredni subjekti (proizvođači i zemlje porekla) koji ne izlažu na Sajmu, a imaju poslovni odnos sa izlagačem I žele da budu navedeni u katalogu izlagača. Izlagač plaća upisninu za svakog navedenog indirektnog izlagača, a način i obim usluga koje indirektni izlagači ostvaruju, definisan je tačkom 4.4. Opštih uslova

  POSLOVNI POSETIOCI – publika zainteresovana za prisustvo događajima i koja dolazi na poziv učesnika Sajma i organizatora.

  OGLAŠIVAČI – kompanije koje prepoznaju događaje Novosadskog sajma kao odličnu priliku za vidljivost i promociju firme, proizvoda i usluga učesnicima.

  1.2. Kategorije usluga za učesnike Sajma:

  1.2.1. IZLAGANJE NA SAJMU – prihvatanjem naručenog zakupa uređenog/neuređenog izložbenog prostora stiče se status izlagača na Sajmu. Svi izlagači, bez obzira na rok prijavljivanja, obavezni su da prihvate opšte uslove izlaganja koji čine sastavni deo prijave-ugovora za učešće.

  Uz izabrane usluge zakupa prostora, svaki izlagač je obavezan da plati upisninu u katalog (u sklopu te usluge ostvaruju pravo na upis u zvaničnu bazu izlagača, suizlagača i indirektnih izlagača – katalog; osnovnu internet konekciju i predstavljanje  na Virtuelnom sajmu turizma, na platformi expoonline.rs (tačka 4.1. opštih uslova), u skladu sa obimom i tipom zakupljenog izložbenog prostora u realnom okruženju Sajmišta. Usluge na virtuelnom sajmu izlagač stiče pravo da koristi  od trenutka uplate za prihvaćenu prijavu, do kraja 2022. godine). Prijavljivanjem za izlaganje na Sajmu izlagač ostvaruje pravo na B2B susrete sa turoperaterima koje u poslovnu posetu Sajmu dovodi organizator.

  1.2.2. TEHNIČKE USLUGE I DODATNA OPREMA – izgradnja i opremanje izložbenog prostora ugovara se direktno sa Sajmom i obuhvata projektovanje štanda, izvođenje radova na štandu (montaža konstrukcije, privremenih električnih i vodovodnih instalacija), stručno- tehnički nadzor. Izgradnju i uređenje izložbenog prostora izlagač može izvesti:

  - Angažovanjem Novosadskog sajma i u tom slučaju se ne plaća overa projekta;

  - Angažovanjem drugih izvođača radova i samostalnim izvođenjem radova na svom štandu koje izvodi izlagač (u tom slučaju plaća overu projekta 300,00 dinara/m2 (bez PDV-a).

  1.2.3. PREDSTAVLJANJE NA ONLINE SAJMUna platformi expoonline.rs svim izlagačima u realnom prostoru Sajmišta omogućeno je predstavljanje u virtuelnom okruženju, od trenutka prihvatanja prijave I regulisanja obaveza prema Sajmu, do kraja 2022. godine. Samo izlagači i suizlagači, registrovani na platformi Expoonline.rs, mogu organizovati sastanke sa poslovnom i najširom publikom. Posetioci (individualni i pravna lica) i mediji mogu biti samo inicijatori sastanka koje izlagači i suizlagači prihvataju ili ne prihvataju. Na platformi su omogućeni B2B i B2C sastanci (nisu javni) i strimovani vebinari, promocije i prezentacije.

  1.2.4. MARKETINŠKE USLUGE – mogu se realizovati pre i u toku događaja, u funkciji promocije učesnika Sajma, kroz sledeće kanale i alate (u katalogu Sajma; na ulaznicama, bilbordima, plakatima; na internet sajtu Novosadskog sajma; sajamskim Tv emisijama “Svi na Sajam”; na reklamnim površinama u krugu Sajma…). Sve usluge navedene su u sajamskom cenovniku, a sponzorski paketi kojima se omogućava prisustvo i u reklamnim i PR kampanjama za sajamsku priredbu reguliše se po posebnim ponudama.

  1.2.5. ULAZNICE I PROPUSNICE – na osnovu sistema elektronske kontrole, sve propusnice i ulaznice na sebi imaju bar kod. Na osnovu obima prijavljenog izložbenog prostora izlagači ostvaruju pravo na pripadajuće izlagačke propusnice koje važe sve vreme održavanja sajamske priredbe. Pored toga, svi učesnici Sajma mogu da obezbede jednokratne ulaznice za odrasle i/ili decu (do 15 godina starosti), za kolektivne posete (grupe veće od 15 ljudi), kao i stalne ulaznice koje važe za sve dane trajanja događaja.

  1.2.6. PARKING – u krugu Sajma, obezbeđen je za izlagače i poslovnu posetu, na unapred određenim pozicijama i shodno obimu prijavljenog izložbenog prostora izlagači ostvaruju pravo na pripadajuća parking mesta u vreme održavanja sajamske priredbe. Sve ostale potrebe za dodatnim parking mestima ukrugu Sajma se regulišu posebnom prijavom- narudžbenicom i fakturišu u skladu sa važećim cenovnikom.

  1.2.7. INTERNET – veće brzine, za različite potrebe učesnika Sajma, naručuje se dodatno za sve dane Sajma, a podrazumeva dve opcije izbora – 10/1 Mb/s neograničeno i 16/16 Mb/s neograničeno. Za ove usluge obezbeđene su posebne šifre za korisnike.

  1.2.8. KONGRESNI KAPACITETI – u funkciji održavanja konferencijskih, kongresnih, edukativnih i promotivnih skupova, naručuju se potpisivanjem prijave za salu od 350 mesta i/ili kapacitete sala od 100 do 1.000 mesta sa pripadajućom pratećom opremom i uslugama, a Sajam određuje konačni datum i vreme u skladu sa rasporedom prijavljivanja.

  1.2.9. OCENJIVANJE KVALITETA – realizuje Komisija za ocenjivanje kvaliteta, prema „Osnovnom pravilniku o ocenjivanju kvaliteta proizvoda i usluga”, „Pravilniku o ocenjivanju kvaliteta objekata i usluga” i „Pravilniku o ocenjivanju opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo” Novosadskog sajma. Medalje (bronzane, srebrne i zlatne), povelje, plakete i pehari – rezultat su vrednovanih kriterijuma i ujedno potvrda stepena kvaliteta za vlasnike i preporuke za goste koju decenijama uspešno koriste učesnici za promotivne kampanje i podizanje ugleda u javnosti.

  1.2.10. UGOSTITELJSKE I KETERING USLUGE – posebno se ugovaraju, a asortiman hrane se kreira na osnovu broja osoba, različitosti dnevnih menija, kao i na osnovu potrebe za bogatijom ponudom posluženja. Ugostiteljske - ketering usluge mogu se posebno ugovoriti. Ukoliko je za realizaciju događaja potreban samo odgovarajući restoranski prostor, sa pratećom opremom, inventarom i uslugom posluženje, a ne kompletna ugostiteljska usluga, zakupac sala se obavezuje da po važećem cenovniku i posebnom ugovoru dogovori ovu uslugu i plati odgovarajuću naknadu.

  1.3. Obavezni uslovi učešća:

  Potpisana prijava za učešće čini sa opštim uslovima ugovor zaključen između izlagača i Novosadskog sajma (dalje: Sajam).

  Domaći privredni subjekti koji se bave uvozom i zastupanjem stranih privrednih subjekata, ako izlažu robu stranih privrednih subjekata koja nije carinjena u Srbiji ili predstavljaju usluge stranih privrednih subjekata, obavezni su da učešće naruče prijavom za strane izlagače.

  Sajam zadržava pravo da izlagaču:

  1. a) prijavu prihvati ili odbije
  2. b) odredi mesto i veličinu izložbenog prostora
  3. c) već dodeljenu lokaciju prostora izmeni (Sajam zadržava pravo da uveća ili umanji prostor izlagaču u zavisnosti od mogućnosti određivanja lokacije)
  4. d) prihvaćenu prijavu otkaže 15 dana pre otvaranja sajamske priredbe
  5. e) izvrši raspored prijavljenih izlagača po robnim grupama.

  Bez odobrenja Sajma izlagač ne može preneti pravo korišćenja zakupljenog prostora na drugog korisnika.

  Ukoliko izlagač za robu iz uvoza koristi usluge špediterskih organizacija, Novosadski sajam se ne sme navesti kao uvoznik na fakturama, niti za trajni uvoz promotivnih materijala i uzoraka, kao ni za privremeni uvoz sajamskih eksponata. Sve pošiljke moraju biti naglašene na partnersku firmu izlagača, registrovanu u Srbiji ili primajućeg špeditera.

  1.3.1. Rokovi za prijavljivanje učešća i otkazivanje nastupa na Sajmu

  ROKOVIDatumNapomena
  PRIJAVA UČEŠĆA NA SAJMU15. 9. 2022.Podneta prijava je neopoziva i obavezna za izlagača ukoliko je ne otkaže isključivo pisanim putem (zvaničnim dopisom)
  OTKAZ UČEŠĆA NA SAJMUDo 17. 10. 2022.Bez naknade troškova
  Od 17. do 27. 10. 2022. Obavezno je isplatiti Sajmu 20% od iznosa poslednjeg predračuna u roku od 8 dana od dostavljanja otkaza*
  Od 28. 10. do 17. 11. 2022. Obavezno je isplatiti celokupan iznos poslednjeg predračuna**
  PRIJVA ZAKUPA SALE U KONGRESNOM CENTRUDo 2. 11. 2022.

  Bez naknade troškova. Podneta prijava je neopoziva i obavezna za izlagača ukoliko je ne otkaže

  isključivo pisanim putem (zvaničnim dopisom)

  OTKAZ ZAKUPA SALE U KONGRESNOM CENTRUOd 3. do 17. 11. 2022.Obavezno je isplatiti celokupan iznos poslednjeg predračuna***

  Izjava otkaza mora biti pisanim putem.

  * Pismeno izjavljeni otkaz u navedenom roku je neophodan, kao i naplata predviđene naknade na ime nastalih obaveza iz ugovornog odnosa (rezervacija izložbenog prostora – izrada projekta, lociranje i sl.).

  **Na ime glavnog duga, za izvršenu rezervaciju izlagačkog prostora i drugih usluga po ovom ugovoru, bilo da izlaže na prijavljenom prostoru ili ne. Ujedno, Sajam zadržava pravo da predmetni prostor dodeli drugom izlagaču, ili prostor koji izlagač ne koristi uredi prema koncepciji priredbe na teret izlagača.

  ***Na ime glavnog duga, za izvršenu rezervaciju Kongresnih kapaciteta i drugih usluga po ovom ugovoru, bilo da koristi prijavljeni prostor i druge usluge Sektora za kongresne aktivnosti po ovoj prijavi ili ne. Ujedno, Sajam zadržava pravo da predmetni prostor u naznačenom terminu izda u zakup drugom korisniku.

  1.3.2. Način plaćanja

  Po prijavljivanju Sajam će izlagaču dostaviti PREDRAČUN za sve što je u prijavi naznačeno. Dodatne usluge koje izlagač bude naručio biće fakturisane u skladu sa zahtevom. Izlagač je dužan da plaćanje po predračunu izvrši u celosti najkasnije do početka sajamske priredbe, po cenama za navedene usluge.

  Izlagač je obavezan da, prilikom preuzimanja dozvole za unošenje eksponata i izlagačkih propusnica u Izlagačkom servisu Novosadskog sajma, odnosno pre početka korišćenja drugih ugovaranih usluga, položi registrovanu sopstvenu blanko menicu (potpisanu od strane ovlašćenog lica) kao važeći instrument plaćanja. Izlagač je dužan da dostavi i kopiju važećeg depo kartona, kopiju Rešenja o upisu u APR i kopiju OP obrasca i dokaz - potvrdu o izvršenoj registraciji menice.

  Izlagač koji izmiri obaveze po PREDRAČUNU i položi važeći instrument obezbeđenja plaćanja, dobija POTVRDE bez kojih neće biti moguće unošenje niti iznošenje eksponata iz kruga Sajma.

  Po završetku sajamske manifestacije izlagaču će biti dostavljena KONAČNA FAKTURA sa iskazanim svim stvarno korišćenim uslugama i obračunom poreskih obaveza u skladu sa zakonskim propisima. Porez pada na teret kupca.

  Izlagač je obavezan da po završetku priredbe i prispeću KONAČNE FAKTURE isplati u celosti naznačen iznos duga i to u roku naznačenom u KONAČNOJ FAKTURI.

  U slučaju da na tržištu dođe do većeg poremećaja i porasta indeksa potrošaških cena, za više od 3% mesečno, izlagač je saglasan sa promenom cena i obavezuje se da isplati Sajmu iznos po novom ispostavljenom računu, a po cenama iz važećeg cenovnika Sajma, koje su usklađene sa porastom indeksa potrošačkih cena, u roku naznačenom u računu.

  Isključuje se mogućnost kompenzacije kao način plaćanja usluga.

  1.3.3. Osiguranje

  Izlagač je obavezan da izložbeni materijal osigura kod osiguravajućeg društva. Sajam ne odgovara za nestanak ili oštećenje imovine izlagača na Sajmu niti za eventualne nestanke i oštećenja tehničkih uređaja, materijala,opreme i drugih stvari koje zakupac sale obezbeđuje i donosi tokom pripreme, održavanja i završetka termina zakupa sala.

  Odgovornost za štetu nastalu na izložbenom materijalu i drugoj imovini izlagača, ukoliko nisu osigurani na način iz prethodnog stava, u potpunosti snosi izlagač.

  Zakupac sala u Kongresnom centru Sajma materijalno odgovara i dužan je da nadoknadi eventualna oštećenja opreme i prostora koja je predmet zakupa ili korišćenja, tokom perioda zakupa.

  1.4. Mere zdravstvene zaštite:

  Izlagač se obavezuje da će u potpunosti, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, primenjivati i poštovati sve propise o zdravstvenoj zaštiti, uputstva organizatora kao i mere Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije virusa COVID-19.

  Uz navedeno, učesnik Sajma potvrđuje da će prilikom organizacije događaja na svom izložbenom prostoru i u prostoru Sajma (Kongresni centar i drugi prostori), odredi lice zaduženo za kontrolu sprovođenja epidemioloških mera - kovid redara u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije virusa COVID-19 i u skladu sa tim organizovati događaj.

  Izlagač je dužan da za zaposlene, druga lica koja angažuje, izvođača radova na montaži štandova ili drugih poslova, obezbedi primenu propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

  Izlagač je dužan da angažovane zaposlene na navedenim poslovima osposobi za bezbedan i zdrav rad, da na upotrebu dostavi sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, na kojima su primenjene mere za bezbednost i zdravlje na radu.

  U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u objektima, u halama Novosadskog sajma je zabranjeno pušenje.

  1. IZLOŽBENI PROSTOR NA SAJMIŠTU

  2.1. Veličina i pozicija izložbenog prostora

  Najmanja veličina izložbenog prostora koja se može zakupiti je 12 m2 zatvorenog izložbenog prostora.

  Nije dozvoljeno korišćenje jednog štanda za više izlagača, ukoliko prisutni privredni subjekti, pored izlagača, nisu prijavljeni Sajmu kao suizlagači.

  Sajam pisanim putem obaveštava izlagača o lokaciji dodeljenog izložbenog prostora i dostavlja mu plan prostora. Do dobijanja konačnog plana prostora, Izlagač ne sme javno publilkovati raspored štandova u Hali niti deliti informacije o lokaciji sa eksternom javnošću.

  Za dobijanje tačnih informacija o mestu i dimenzijama dodeljenog prostora u hali kao i na otvorenom prostoru, izlagač je dužan da se po dolasku na Sajam prijavi nadležnom inspektoru. Ako izlagač zauzme tuđu lokaciju, snosiće sve troškove premeštaja na svoj izložbeni prostor.

  Sve reklamacije na izložbeni prostor i tehničke usluge mogu se prijaviti isključivo za vreme sajamske priredbe pisanim putem (zvaničnim dopisom).

  Zabranjeno je odnošenje eksponata i demontaža štanda pre zvaničnog zatvaranja sajamske priredbe. Izlagači su obavezni da obezbede prisustvo predstavnika na štandu do zvaničnog završetka sajamske priredbe. Pakovanje i odnošenje eksponata može početi posle zvaničnog završetka sajamske priredbe (posle zatvaranja Sajma za posetioce).

  Izlagač može robu izneti samo na osnovu dozvole za iznošenje eksponata, koju preuzima u Izlagačkom servisu.

  Izlagač je obavezan da otpremi svoju imovinu sa sajamskog prostora u roku od dva (2) dana posle završetka priredbe. Po isteku ovog roka, Sajam ima pravo da naplati izlagaču cenu skladištenja njegove imovine u svom prostoru, po ceni iz važećeg cenovnika usluga Sajma. Ukoliko izlagač i posle 15 dana, od završetka sajamske priredbe, svoju imovinu ne otpremi, ona prelazi u vlasništvo Sajma.

   2.2. Uređenje izložbenog prostora

  Za izradu tipskog štanda koristi se aluminijumska konstrukcija u boji natur aluminijuma OCTANORM i MAXIMA; ispune od dupleksa, bele; pod pokriven podnom oblogom; osvetljenje na štandu – reflektori i natpis na štandu u blok slovima (brendiranje se dodatno naplaćuje), nameštaj - prema izboru izlagača.

  Dodatnu opremu i usluge (čiščenje štanda, npr.), čije cene nisu naznačene u prijavi, izlagač može da naruči putem porudžbenice, a sve prema važećem cenovniku Sajma.

  U cenu izrade tipskog štanda uračunate su usluge montaže i demontaže: konstrukcije, mobilijara, posebno iznajmljenih elemenata, kao i privremene elektro i vodovodne instalacije.

  Uslovi iznajmljivanja štand-konstrukcije i nameštaja:

  Elementi štanda ne smeju se oblepljivati, bojiti, otkivati, oštetiti ili otuđiti, a izlagač odgovara za štand i mobilijar na njemu. U slučaju da se dogode oštećenja ili nedostaci koje su izazvala treća lica, neophodno je blagovremeno prijaviti, u pisanoj formi, Službi za tehničko uređenje prostora.

  Novosadski sajam zadržava pravo minimalne izmene projekta.

  Novosadski sajam garantuje isporuku elemenata u okviru postojeće količine u svom magacinu, što zavisi od momenta podnošenja prijave za učešće. Ukoliko izlagač ne koristi sve elemente koji mu pripadaju po normativu, cena izgradnje se ne umanjuje.

  Mogućnost izrade vantipskih štandova (maxima, iverica, zanatski i sl.) – u skladu sa zahtevom.

  2.3. Overa projekta i troškovi overe projekta isključivo su obaveza izvođača radova. Izlagač može preuzeti obavezu plaćanja overe projekta ukoliko, pre početka montaže, dostavi overen dokument kojim to potvrđuje.

  Ukoliko izlagač angažuje drugog izvođača, radovi mogu započeti tek kada se odobri projekat štanda.

  Izvođači radova su obavezni da za overu projekta donesu:

  1. Specifikaciju materijala za izradu štanda
  2. Specifikaciju nameštaja
  3. Registrovanu sopstvenu blanko menicu (potpisana od strane ovlašćenog lica) i dokaz - potvrdu o izvršenoj registraciji menice
  4. Registarski broj vozila
  5. Spisak radnika koji izvode radove.

  U protivnom neće moći da uđu u hale Sajma.

  Izvođač radova je dužan da, po overi projekta, a pre početka radova, uplati fakturisani iznos ili ostavi menicu.

  Radovi koji nisu obuhvaćeni prijavom, a izlagač želi da se izvedu na njegovom štandu u hali ili na otvorenom prostoru, mogu da se naruče, u pismenoj formi, zahtevom, najkasnije dva dana (48 časova) pre otvaranja priredbe.

  Za sve blagovremene naknadne narudžbine izlagača primeniće se važeći cenovnik.

  2.4. Vodoinstalaterski radovi mogu da se izvode na sajamskom prostoru, uz uslov da izlagač zatraži od Sajma pregled instalacija i priključak na vodovodnu mrežu.

  2.5. Napajanje električnih instalacija izlagačkih prostora obezbeđuje Sajam. Ako izlagač ili njegov izvođač samostalno izvode električnu instalaciju od mesta napajanja, dužni su da šemu instalacije dostave na uvid Sajmu pre početka radova. Izlagač ili izvođač radova su odgovorni za ispravnost postavljene električne instalacije od mesta napajanja.

  Izlagač će Sajmu nadoknaditi štetu koju naprave njegovi radnici ili treća lica koja po njegovom nalogu obavljaju radove na sajamskom prostoru. Visinu štete utvrđuje komisija koju formira Sajam.

  1. REŽIM RADA I BORAVKA U PROSTORU SAJMA

  3.1. Uređenje izložbenog prostora i dopremanje opreme na prostor Sajma izlagač može početi pet (5) dana u zatvorenom i deset (10) dana na otvorenom prostoru pre otvaranja sajamske priredbe, a najkasnije 48 sati pre otvaranja. Uz posebnu saglasnost Sajma, radovi mogu početi i ranije. U protivnom, Sajam ne snosi odgovornost za neblagovremeno uređenje izložbenog prostora.

  Izlagač je obavezan da kompletno uređenje izložbenog prostora završi 24 časa pre otvaranja sajamske priredbe. Do tog vremena neophodno je i da se ukloni ambalaža i drugi materijal koji se ne izlaže.

  3.2. Otvaranje i zatvaranje hala obavlja se komisijski. Tokom priprema i održavanja sajamske priredbe izlagač je obavezan da prisustvuje otvaranju i zatvaranju izložbenih hala. Sajam ne preuzima odgovornost za eventualni nestanak ili oštećenje izlagačkog materijala ili eksponata.

  3.3. Ulaznice i propusnice za izlagače se preuzimaju u Izlagačkom servisu, pre početka i tokom Sajma. Ukoliko postoji potreba za angažovanjem više osoba na štandu ili za goste izlagača, stalne ulaznice mogu se naručiti u Izlagačkom servisu.

  Sve propusnice omogućavaju korisniku neograničen broj ulazaka u sajamski prostor u radno vreme za izlagače pri čemu se korisnik mora pridržavati pravila korišćenja:

  • Prilikom svakog ulaska korisnik propusnice mora dozvoliti licu koje kontroliše ulazak skeniranje bar koda i evidentiranje ulaska.
  • Propusnica mora biti skenirana i prilikom svakog izlaska.
  • Korisniku propusnice koja nije evidentirana na izlasku, neće biti dozvoljen novi ulazak te će jedini način za ulazak biti kupovina jednodnevne ulaznice.
  • Evidentiranje ulaska i izlaska može da obavi samo korisnik propusnice;
  • Jedna osoba može da koristi samo jednu propusnicu.
  • Propusnica je vlasništvo Sajma.

  U slučaju zloupotrebe ili korišćenja suprotnog pravilima propusnica će biti blokirana i/ili oduzeta bez prava na nadoknadu, bez obaveze da se izda zamenska.

  3.4. Ozvučenje na štandu izlagača može se tolerisati ukoliko ne ometa druge izlagače. Izlagač može na prostoru Sajma da demonstrira rad opreme ili organizuje programe na svom štandu, s tim da ne ometa druge izlagače niti posetioce. Za vreme demonstriranja mora biti obezbeđena propisana zaštita, a za svaki propust odgovornost snosi izlagač.

  1. IZLOŽBENI PROSTOR NA VIRTUELNOM SAJMU

  4.1. Za izlagače

  • U skladu sa obimom i tipom izložbenog prostora za predstavljanja u realnom okruženju Sajmišta, na Virtuelnom sajmu, izlagačima je omogućeno predstavljanje kroz set usluga u tri tipa paketa: „OSNOVNI” (uračunat u cenu zakupa tipskog štanda), „KLASIK” (uračunat u cenu zakupa prostora do 50 m2) i  „PREMIJUM”(uračunat u cenu zakupa prostora preko 51 m2).
  • Svaki izlagač može naručiti i dodatne usluge oglašavanja na Virtuelnom sajmu, po cenovniku istaknutom na veb-prodavnici Novosadskog sajma (www.sajam.net i www.expoonline.rs) ili potpisivanjem posebne porudžbenice-prijave.

  4.2. Za oglašivače

  • U skladu sa željenim obimom predstavljanja na Virtuelnom sajmu, oglašivači mogu da se opredele za reklamno predstavljanje na površinama predviđenim za te namene i definisanim u posebnom cenovniku.

  4.3. Pozicioniranje na virtuelnom sajmu:

  • Sajam određuje lokaciju učesniku u skladu sa konceptom događaja i ne mora automatski podrazumevati lociranje kao u realnom prostoru sajmišta u vreme događaja
  • Učesnici se pozicioniraju i u višestrukim pretragama na veb platformi, shodno neophodnim elementima iz prijave i ugovorenim uslugama

  4.4. B2B susreti

  • Biletaralni sastanci u trajanju od 25 minuta sa registrovanim korisnicima realizuju se u virtuelnom okruženju EXPOONLINE.rs
  • Svi izlagači su u obavezi da postave poslovne profile kompanija i zaposlenih sa kojima zainteresovani mogu da ugovore sastanke u vreme održavanja online Međunarodnog sajma turizma
  • Učesnici nisu u obavezi da prihvate traženi sastanak
  • Do početka online Međunarodnog sajma turizma, svi prijavljeni učesnici dobijaju lični raspored prihvaćenih i ugovorenih sastanaka

  4.5. Uređenje virtuelnog štanda

  ROKOVIDatumNapomena
  DOSTAVLJANJE MATERIJALA4. 11. 2022.Shodno definisanom obimu I tehničkim karakteristikama navedenim u prijavi
  KONTROLA POSTAVLJENIH SADRŽAJA11. 11. 2022.Bez naknade troškova

  IZMENA

  POSTAVLJENIH MATERIJALA

  Od 11. do 13. 11. 2022. Uz obavezu isplate 15.000 dinara u roku od 2 dana od dostavljanja pisanog zahteva
  Od 11. do 17. 11. 2022. Uz obavezu isplate 35.000 dinara u roku od 2 dana od dostavljanja pisanog zahteva

   

  4.6. Autorska i srodna prava

  • Izlagač je odgovoran i snosi sve zakonske posledice shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima u slučaju eventualne zloupotrebe autorskih prava, koja nastane u dostavljanju dokumentacije i podataka putem kojih će se Izlagač predstavljati na Virtuelnom sajmu (fotografije, video zapisi i druga dokumentacija)

  Zaštita ličnih podataka i saglasnost

  Lice ovlašćeno za zaključenje ovog Ugovora (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), Politikom privatnosti, Politikom kolačića i Informacijom o obradi i zaštiti podataka o ličnosti fizičkih lica u poslovanju sa pravnim licima.

  Ovlašćeno lice potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je informisan o obradi i zaštiti podataka o ličnosti fizičkih lica u poslovanje sa pravnim licima.

  U cilju realizacije ovog Ugovora Sajam će prikupljati i obrađivati samo one podatke o ličnosti koji su relevantni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade.

  Sajam podatke o ličnosti obrađuje na zakonit, pošten i transparentan način u skladu sa Zakonom.

  U skladu sa članom 11 Zakona o oglašavanju Republike Srbije, naručilac oglasa u elektronskim medijima dužan je da uz prijavu za ove usluge dostavi popunjenu Deklaraciju za oglasne poruke. Na ovaj način štite se autorska prava proizvođača oglasne poruke, ali i postupa u skladu sa odredbama zakona koji uređuje i obaveze emitera.

  1. OBAVEZNA UPISNINA U KATALOG

  Popunjavanjem prijave za učešće na Sajmu, izlagač prihvata obavezu registracije u zvaničnom sajamskom katalogu.

  • Cenom obavezne upisnine za IZLAGAČE obuhvaćene su sledeće usluge:

  - objavljivanje podataka o izlagaču (tačan naziv, adresa, telefon, telefaks, e. pošta, http, logotip) u spisku izlagača u katalogu

  - objavljivanje do 20 reči o proizvodima ili delatnosti u spisku izlagača u katalogu, prema robnim grupama koje su sastavni deo kataloga

  - unošenje u spisak izlagača na sajtu Sajma

  - unos u Sajamski informator (multimedijalni informacioni sistem)

  - jedan primerak kataloga

  - Informacije o izlagaču na Online Sajmu turizma - objavljivanje podataka o izlagaču, proizvodima ili delatnosti

  - Internet - osnovni paket, najmanje brzine 1 Mbps. Svaki korisnik dobija po jednu licencu za bežični prostup (1 licenca = 1 uređaj).

  - Broj pripadajućih izlagačkih propusnica sa bar kodom, definisan je shodno veličini zakupljenog izložbenog prostora koji izlagač koristi:

  - zatvoreni ili kancelarijski prostor do 25 m2 tri komada, a za svakih 25 m2 dodatnih dva komada

  - otvoreni ili natkriveni izložbeni prostor do 50 m2 tri komada, a za svakih dodatno naručenih 100 m2 jedan komad

  - tipski štand veličine 6 i 9 m2 - jedan komad

  - tipski štand veličine 12 m2, 16 m2, 20 m2 i 24 m2 - dva komada

  • Cenom obavezne upisnine u katalog za SUIZLAGAČA obuhvaćene su sledeće usluge:

  - objavljivanje podataka o suizlagaču (tačan naziv, adresa, telefon, telefaks, e. pošta, http, logotip) u spisku izlagača u katalogu

  - objavljivanje do 20 reči o proizvodima ili delatnosti u spisku izlagača u katalogu, prema robnim grupama koje su sastavni deo kataloga

  - unošenje u spisak izlagača na sajtu Sajma

  - unos u Sajamski informator (multimedijalni informacioni sistem)

  - jedan primerak kataloga

  - Informacije o suizlagaču na Online Sajmu turizma - objavljivanje podataka o suizlagaču, proizvodima ili delatnosti

  - Internet - osnovni paket, najmanje brzine 1 Mbps. Svaki korisnik dobija po jednu licencu za bežični prostup (1 licenca = 1 uređaj).

  - Broj pripadajućih propusnica sa bar kodom, za suizlagače, definisan je shodno broju upisanih suizlagača u Katalog – za svakog upisanog suizlagača u katalog po dve propusnice.

  Suizlagače prijavljuje izlagač i plaća upisninu za suizlagača. Podaci o suizlagaču se ne unose u katalog pod posebnim slovom, već se prema tekstu koji popunjava izlagač objavljuju uz podatke izlagača.

  • Cenom upisnine u katalog za INDIREKTNOG IZLAGAČA obuhvaćene su sledeće usluge:

  - tačan naziv indirektnog izlagača, mesto i država.

  - objavljivanje podataka o indirektnom izlagaču, proizvodima ili delatnosti na Online sajmu u sklopu informacija na stranici izlagača

  Podaci o indirektnim izlagačima se ne unose u katalog pod posebnim slovom, već se prema tekstu koji popunjava izlagač objavljuju uz podatke izlagača.

  Katalog se štampa na srpskom i engleskom jeziku. Izlagači su odgovorni za tačnost podataka. Sajam zadržava pravo da nazive proizvoda i/ili usluga datih u prijavi za katalog uskladi prema robnim grupama koje su sastavni deo kataloga.

  Ukoliko izlagač navede svoje predstavništvo (van sedišta izlagača), plaća upisninu za svako navedeno predstavništvo po cenovniku upisnine za indirektnog izlagača.

  Prijava sa podacima za katalog podnosi se zajedno sa prijavom za izlaganje i čini sastavni deo iste prijave. Podaci koji su prispeli posle 1. novembra 2022. godine biće uneti u dodatak za naknadno prispele prijave.

   

  1. UGOVARANJE MARKETINŠKIH USLUGA

  6.1. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE MATERIJALA

  Potpisnik prijave za marketinške usluge se obavezuje da će materijal za štampanje (oglase na CD-u ili u elektronskoj formi) dostaviti Novosadskom sajmu u sledećem formatu i u predviđenim rokovima:

  Materijali za CD: format jpg 800 x 600

  Materijali za internet sajt - baneri: format jpg ili gif, 970 x 90 piksela, 180 x 150 piksela ili 250 x 250 piksela.

  ROKOVIDatumNapomena
  DOSTAVLJANJE MATERIJALA20. 10. 2022.Katalog, Reklamne površine
  10. 11. 2022.Internet sajt Sajma, Platforma expoonline.rs

  OTKAZIVANJE NARUČENE USLUGE

  Do 14. 10. 2022.Bez naknade troškova, uz pismeno obrazloženje u naznačenom roku (za katalog i za reklamne površine)
  28. 10. 2022.10% od vrednosti naručenih usluga (poslednjeg predračuna), na ime nastalih obaveza iz ugovornog odnosa – za katalog i reklamne površine
  Od 31. 10. do 17. 11. 2022.Potpisnik prijave je obavezan da isplati na ime nastalih obaveza iz ugovornog odnosa 100 % od vrednosti naručenih usluga (poslednjeg predračuna).

  Ukoliko to ne učini, Sajam će naručenu uslugu realizovati prema podacima kojima raspolaže, a ako to nije moguće, potpisnik prijave snosi sve troškove po prijavi kao da je usluga obavljena.

  Zakup i izrada reklamnih površina mogu da se ugovore na period trajanja sajma i za period duži od trajanja sajamske priredbe. Ukoliko dođe do raskida ugovora krivicom naručioca, naručilac će snositi troškove demontaže reklame na reklamnim površinama.

  Naručilac je dužan da plaćanje po predračunu izvrši u celosti najkasnije do početka izvođenja usluga, po cenamaza navedene usluge.

  6.2. DEKLARACIJA ZA OGLASNE PORUKE

  U skladu sa članom 11 Zakona o oglašavanju Republike Srbije, naručilac oglasa u elektronskim medijima dužan je da uz prijavu za ove usluge dostavi popunjenu deklaraciju za oglasne poruke. Na ovaj način štite se autorska prava proizvođača oglasne poruke, ali i postupa u skladu sa odredbama zakona koji uređuje i obaveze emitera.

  1. ZAKUP SALA U KONGRESNOM CENTRU

  U cenu zakupa sale uračunata je kompletna audio-vizuelna podrška:

  7.1. Za Veliku salu (350 mesta)

  • prednje projekcije sa dva projektora od 6.000 ANSI Lumena
  • dva motorizovana platna 4 m
  • plazma ekran ispred sale
  • PC računar (PowerPoint, DVD, CD, Video, USB drive)
  • audio (Radio, CD, DVD, Mic, PC)
  • video (DVD, DV, SVHS)
  • dve plafonske kamere
  • bežični mikrofoni
  • stoni mikrofoni
  • monitori na predsedavajućem stolu
  • monitor na govornici
  • priključci za notebook računare i na govornici i na predsedavajućem stolu

  7.2. Za sale od 100 do 1.000 mesta

  • NEC 40001244, količina: 2 InfinityBoard 86”, profesionalni interaktivni displej; V864Q

  InGlass Touch Display; OPS Slot-In PC incl. Windows 10 IoT; Huddly Camera; SP-841SM

  Speakers; 2 x passive Pen; NEC MultiPresenter Stick; Mosaic Canvas white board software

  • prednja projekcija sa projektorom od 4.500 ANSI Lumena
  • motorizovano platno 3 m
  • PC računar (PowerPoint, DVD, CD, Video, USB drive)
  • audio (CD, DVD, Mic, PC)
  • video (DVD, DV, SVHS)
  • plafonska kamera
  • bežični mikrofoni
  • stoni mikrofoni
  • monitor na predsedavajućem stolu
  • monitor na govornici
  • priključci za notebook računare, na govornici i na predsedavajućem stolu
  • plazma ekran ispred sale

  Zakupac sala odgovara za eventualna oštećenja opreme koja je sastavni deo prostora tokom zakupljenog termina. Sajam ne odgovara za eventualne nestanke i oštećenja tehničkih uređaja, materijala, opreme i drugih stvari koje zakupac sale obezbeđuje tokom pripreme, održavanja i isteka zakupa sala.

  Novosadski sajam zadržava pravo određivanja konačnog datuma i vremena u skladu sa rasporedom prijavljivanja.

  1. OCENJIVANJE KVALITETA OBJEKATA, USLUGA I PROIZVODA

  Osvajanjem priznanja na ocenjivanju kvaliteta učesnik ocenjivanja stiče pravo na korišćenje sajamskog znaka u medijskoj promociji proizvoda i sopstvenoj promociji na tržištu, prema važećim propisima.

  Rezultati ocenjivanja kvaliteta biće objavljeni na sajtu Novosadskog sajma www.sajam.net, gde će se nalaziti i pravilnici i prijave za ocenjivanje kvaliteta.

  Svako pravno lice - potpisnik ove prijave - ugovora, koje nije izvršilo uplatu ugovorenih usluga po profakturi pre početka rada komisije za ocenjivanje kvaliteta, obavezno je da dostavi registrovanu sopstvenu blanko menicu potpisanu od strane ovlašćenog lica, kao važeći instrument obezbeđenja plaćanja (prilog: kopija važećeg depo kartona, kopija Rešenja o upisu u APR i kopija OP obrasca) i dokaz - potvrdu o izvršenoj registraciji menice.

  1. UGOSTITELJSKE I KETERING USLUGE

  Ugostiteljske - ketering usluge mogu se posebno ugovoriti. Ukoliko je za realizaciju događaja potreban samo odgovarajući restoranski prostor, sa pratećom opremom, inventarom i uslugom posluženje, a ne kompletna ugostiteljska usluga, zakupac sala se obavezuje da po važećem cenovniku i posebnom ugovoru dogovori ovu uslugu i plati odgovarajuću naknadu.

  Osnovni meni švedskog stola čine:

  Kanapei (pečenica, kulen, šunka, pileća prsa, sir feta, sir trapist, vegetarijano, tunjevina, morski plodovi...), pite (sir, meso, zelje, proja sa sirom...), koktel roštilj (koktel ćevapčići, bardirani pileći ražnjić, svinjski nuazeti, pileći file koktel, koktel kobasice...), jela po porudžbini (piletina, mini karađorđeve, som orli - posno...), korpice (pileća salata sa kikirikijem, ruska salata, goveđa salata sa kiselim krastavcima i pečurkama, salata sa kukuruzom i šunkom, grilovano povrće, šećerac sa susamom...), sveže salate, miks peciva, sitni domaći kolači.

  Piće: kafa i domaća bezalkoholna pića u neograničenim količinanama.


Kategorija:

Opis

Ovde ide duži opis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in tempus ex, quis vulputate risus. Cras a enim et magna vehicula tempor. Etiam fermentum nulla nec turpis tristique aliquam. Sed porttitor vehicula urna blandit condimentum. Nullam quis interdum turpis, luctus pretium nulla. Cras id feugiat arcu, vitae gravida nisl. Duis et placerat ipsum. Nam nibh dui, dictum sed sodales non, tincidunt sit amet lacus. Sed magna risus, interdum a eleifend fermentum, tempus non magna. Vivamus ac dui nec nisl pharetra tempor. Sed tincidunt ut turpis sed blandit. Donec ultricies tincidunt nisl, vel consequat sapien fermentum semper. Fusce imperdiet sapien sed ipsum tincidunt, vitae condimentum arcu convallis.

Suspendisse sit amet mauris in augue feugiat ultricies vel a nisl. Aliquam vel metus consectetur, malesuada erat sit amet, sollicitudin orci. Nulla dignissim vehicula accumsan. Praesent sit amet sapien ac dolor accumsan finibus. Vestibulum hendrerit turpis et urna tincidunt, quis feugiat diam hendrerit. Duis et libero pellentesque dui dignissim vulputate a tristique libero. Sed molestie dui in euismod imperdiet. In hac habitasse platea dictumst. Nam eget consectetur arcu, sit amet commodo augue.

 

Možda će vam se svideti …