Pojedinačne usluge

0,00 RSD

 • *USLUGE ZA PRIJAVU

  • 12000 RSD
  • 15000 RSD
  • 12000 RSD
  • 12000 RSD
  • 12000 RSD
  • 10000 RSD
  • 10000 RSD
  • 10000 RSD
  • 10000 RSD
  • 10000 RSD
  • 10000 RSD
  • 45000 RSD
  • 45000 RSD
  • 45000 RSD
  • 45000 RSD
  • 50000 RSD
  • 50000 RSD
  • 50000 RSD
  • 50000 RSD
  • 18000 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
  • 0 RSD
Kategorija:

Opis

Napomena:
Cene su izražene bez PDV-a · Potpisivanjem ove Prijave-ugovora, izlagač je saglasan sa Opštim uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo ove Prijave-ugovora, kao i sa načinom plaćanja navedenim u opštim uslovima. U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu · Podneta prijava je neopoziva i obavezna za učesnika Sajma ukoliko je ne otkaže isključivo pisanim putem do 26. novembra 2020. godine · Izlagač je odgovoran i snosi sve zakonske posledice shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima, u slučaju eventualne zloupotrebe autorskih prava ·Izlagač je u obavezi da do početka online Sajma uplati ceo iznos svih prijavljenih-ugovorenih paketa, a ukoliko to ne učini, ugovor se raskida, a usluge iz ugovora neće biti izvršene .