Pojedinačne usluge za inostranog izlagača

 • *USLUGE ZA PRIJAVU

  • 100 €
  • 125 €
  • 100 €
  • 100 €
  • 100 €
  • 85 €
  • 85 €
  • 85 €
  • 85 €
  • 85 €
  • 85 €
  • 375 €
  • 375 €
  • 375 €
  • 375 €
  • 420 €
  • 420 €
  • 420 €
  • 420 €
  • 150 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €

Opis

Napomena:
Cene su izražene bez PDV-a · Potpisivanjem ove Prijave-ugovora, izlagač je saglasan sa Opštim uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo ove Prijave-ugovora, kao i sa načinom plaćanja navedenim u opštim uslovima. U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu · Podneta prijava je neopoziva i obavezna za učesnika Sajma ukoliko je ne otkaže isključivo pisanim putem do 26. novembra 2020. godine · Izlagač je odgovoran i snosi sve zakonske posledice shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima, u slučaju eventualne zloupotrebe autorskih prava ·Izlagač je u obavezi da do početka online Sajma uplati ceo iznos svih prijavljenih-ugovorenih paketa, a ukoliko to ne učini, ugovor se raskida, a usluge iz ugovora neće biti izvršene .