MARKETINŠKE USLUGE

Odaberite opciju!

 • KATALOG

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom

  OSTALE USLUGE

  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom
  • kom

  * Za podelu propagandnog materijala izlagačima Sajam obezbeđuje tri dnevne ulaznice.
  **Za podelu propagandnog materijala neizlagačima Sajam obezbeđuje tri dnevne ulaznice. Gore navedene cene grafičkih usluga podrazumevaju da naručilac dostavi pripremljeno re elektronskom poštom ili na CD-u. Ostale usluge koje se odnose na izradu i pripremu štampanih materijala ugovaraju se prema posebnoj ponudi i prema važećem cenovniku.

Kategorija: