shop.sajam.net
Prijava-za-izlaganje

Poruči online

Prijava-za-izlaganje-ino

Poruči online

Prijava ugovor za učešće
Prijava-za-izlaganje

Poruči online

Prijava ugovor za učešće za ino izlagače
Prijava-za-izlaganje-ino

Poruči online

Možete preuzeti PDF prijavu i poslati nam

Popunite je i pošaljite

ZAKUP IZLOŽBENOG PROSTORA
Telefon: 021/483-01-29, 483-07-03, 483-01-55, 483-01-28, 483-01-02
Faks: 021/483-01-11
E. pošta: komerc@sajam.net
Predstavništvo u Beogradu – telefon: 011/362-51-49
E. pošta: biljana.segovic@sajam.net

Popunite je i pošaljite

ZAKUP IZLOŽBENOG PROSTORA
Telefon: 021/483-01-29, 483-07-03, 483-01-55, 483-01-28, 483-01-02
Faks: 021/483-01-11
E. pošta: komerc@sajam.net
Predstavništvo u Beogradu – telefon: 011/362-51-49
E. pošta: biljana.segovic@sajam.net

Napomena:
Cene su izražene bez PDV-a · Potpisivanjem ove Prijave-ugovora, izlagač je saglasan sa Opštim uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo ove Prijave-ugovora, kao i sa načinom plaćanja navedenim u opštim uslovima. U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu · Podneta prijava je neopoziva i obavezna za učesnika Sajma ukoliko je ne otkaže isključivo pisanim putem do 26. novembra 2020. godine · Izlagač je odgovoran i snosi sve zakonske posledice shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima, u slučaju eventualne zloupotrebe autorskih prava ·Izlagač je u obavezi da do početka online Sajma uplati ceo iznos svih prijavljenih-ugovorenih paketa, a ukoliko to ne učini, ugovor se raskida, a usluge iz ugovora neće biti izvršene. Rok za prijavljivanje je 1.12.2020.