shop.sajam.net
Popunite je i pošaljite

SEKTOR ZA KONGRESNE AKTIVNOSTI

E. pošta: kongresnicentar@sajam.net
Telefon: +381 (0)21/483–07–77

Napomena:
Cene su izražene bez PDV-a · Potpisivanjem ove Prijave-ugovora, izlagač je saglasan sa Opštim uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo ove Prijave-ugovora, kao i sa načinom plaćanja navedenim u opštim uslovima. U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu · Podneta prijava je neopoziva i obavezna za učesnika Sajma ukoliko je ne otkaže isključivo pisanim putem do 26. novembra 2020. godine · Izlagač je odgovoran i snosi sve zakonske posledice shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima, u slučaju eventualne zloupotrebe autorskih prava ·Izlagač je u obavezi da do početka online Sajma uplati ceo iznos svih prijavljenih-ugovorenih paketa, a ukoliko to ne učini, ugovor se raskida, a usluge iz ugovora neće biti izvršene .

Uživo događaji

-Događaji u realnom prostoru, u kapacitetima Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma.

Specifikacija prostora:

Kongresni centar raspolaže sa jednom velikom i šest manjih savremeno opremljenih kongresnih sala.

Velika sala raspolaže vrhunskim uslovima za održavanje skupova, kojima može da prisustvuje do 350 učesnika. Male sale mogu da prime po 100 ljudi, a zahvaljujući pokretnim zidovima mogu se spojiti u veće prostore, maksimalnog kapaciteta za 1.000 osoba. Moguće je istovremeno održavanje više skupova različitog broja učesnika (3×200 i 350 učesnika, 2×100 i 200 i 400 i 350 učesnika, 1000 i 350 učesnika …)

Sve sale su klimatizovane i opremljene sa audio – video opremom.

Sala 1 i 2:  NEC 40001244, količina:2

InfinityBoard 86”, profesionalni interaktivni displej; V864Q InGlass Touch Display; OPS Slot -In PC incl. Windows 10 IoT; Huddly Camera; SP-841SM Speakers; 2 x passive Pen; NEC MultiPresenter Stick; Mosaic Canvas white board software.

Plafonska kamera, bežični mikrofoni, stoni mikrofoni, monitori na predsedavajućem stolu i na govornici, priključak za notebook računare, flip chart.

Sale 3-6: motorizovano platno, 3m prednja projekcija sa projektorom 4.500 ANSI Lumena, audio/cd, dvd, mic, pc/, video/dvd, dv, svhs, vhs/, plafonska kamera, bežični mikrofoni, stoni mikrofoni, monitori na predsedavajućem stolu i na govornici, priključak za notebook računare, flip chart, plazma ekran ispred sale. Svaka sala poseduje režijsku sobu i sobu za simultani prevod.

Onlajn događaji

– Striming događaji omogućavaju prenos predavanja u realnom vremenu dostupan velikom broju ljudi uz visoku produkciju.

– Vebinari kao interaktivne onlajn sesije uz specijalizovane softverske alate podržavaju dvosmerni događaji uz mogućnost interaktivnosti sa publikom u vidu komentara, postavljanja pitanja, glasanja, onlajn anketa.

Specifikacija opreme/usluga za online događaje;

 • striming platforma
 • kamere sa stativima
 • PC računari
 • audio i video konverteri
 • Internet / WiFi (žični, bežični do 1 GB)
 • mogućnost komentara
 • mogućnost postavljanja pitanja
 • statistika-izveštaj o gledanosti
 • mogućnost upitnika
 • mogućnost glasanja

Hibridni događaji

–  Hibridni događaji objedinjuju fizički prostor i veb okruženje, u kojem učesnici prisustvuju strimovanim događajima i učestvuju u vebinarima.

Specifikacija opreme/usluga za online događaje:

 • striming platforma
 • kamere sa stativima
 • PC računari
 • audio i video konverteri
 • Internet / WiFi (žični, bežični do 1 GB)
 • mogućnost komentara
 • mogućnost postavljanja pitanja
 • statistika-izveštaj o gledanosti
 • mogućnost upitnika
 • mogućnost glasanja